• Sản Phẩm
  • Số lượng
  • Đơn giá
  • Tống số
  • Cá thu
  • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
  • Tổng trị giá đơn hàng cần thanh toán
  • Tống số: Liên hệ Giá sau khi tính VAT: Liên hệ

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 479, Âu cơ, Tây Hồ, HN
Điện thoại: (+844 ) 0936.82.0936
Hotline: 024.629.14.622
Email: dungdv2003@gmail.com - Website: www.thucphamcacmien.com


Mr.Dũng : 0936.82.0936
Ms.Huệ : 0983.65.99.83