• Sản Phẩm
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Tống số
 • Cá thu
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Chả mực
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Ghẹ sữa
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • mực cơm
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Mực ống
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • nõn ghẹ
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Râu mực
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Tôm vằn
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Tôm nõn
 • Đơn giá: Liên hệ Tổng số: Liên hệ
 • Tổng trị giá đơn hàng cần thanh toán
 • Tống số: Liên hệ Giá sau khi tính VAT: Liên hệ

Ms.Huệ : 0983.65.99.83